Vyšetření

Doporučuji, abyste se k vyšetření dostavili odpočinutí, střízliví a v dobré psychické i fyzické kondici.

Na vyšetření si určitě přineste:
  1. Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  2. Tzv. "vybodovaní" řidiči a řidiči se zákazem řízení si, kromě občanského průkazu, přinesou výpis z evidenční karty řidiče (EKŘ) a potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní. (EKŘ vydává na počkání odbor dopravy na městském úřadě v místě trvalého bydliště. V Praze je to Magistrát hl. města v ulici Na Pankráci 17,19 na Vyšehradě. Pozor! - nestačí výpis z Czechpointu.)
  3. Profesionální řidiči si přinesou výpis z evidenční karty řidiče EKŘ, řidičský průkaz a občanský průkaz.
  4. Kompenzační pomůcky, jako jsou brýle, naslouchadla apod.