Vyšetření

Doporučuji, abyste se k vyšetření dostavil odpočinutý, střízlivý a v dobré psychické i fyzické kondici.

Na vyšetření si určitě přineste:
  1. Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  2. Řidičský průkaz, pokud vám nebyl odebrán
  3. Kompenzační pomůcky, jako jsou brýle, naslouchadla apod.
  4. Výpis z karty řidiče (ne starší než 30 dní)
  5. Řidiči, kteří si žádají o vrácení řidičského průkazu, přinesou i posudek o zdravotní způsobilosti k řízení od svého praktického lékaře (ne starší než 30 dní).